นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว – betufa.info

นโยบายความเป็นส่วนตัว betufa.info ของเราให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เราจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ดังนี้

  1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล – เว็บไซต์ betufa.info ของเรามีการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสและคุกกี้ เพื่อความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล
  2. การรวบรวมข้อมูล – เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น เช่น ชื่อสกุลของผู้ใช้งาน อีเมล์ ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น
  3. การใช้ข้อมูล – ข้อมูลที่เรารวบรวมจะถูกนำมาใช้ในการวางเดิมพันของผู้ใช้งาน การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ การอัปเดตข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งเป็นการใช้งานในทางที่ถูกต้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายของประเทศไทย
  4. การเผยแพร่ข้อมูล – เราขอยืนยันว่าเว็บไซต์ของเราไม่มีการเผยแพร่หรือจำหน่าย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ
  5. การจัดเก็บข้อมูล – ข้อมูลของสมาชิกทุกคนจะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงสุด มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระดับสากล
  6. สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล – สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การแก้ไข ตลอดจนการลบข้อมูลผู้ใช้งานของตนเอง ซึ่งสามารถติดต่อผ่านช่องทาง [email protected] เพื่อดำเนินการดังกล่าวได้